PDPA Solution Platform

“ตัวช่วยที่จะทำให้องค์กรของคุณสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กฏหมายได้กำหนด”

PDPA LAB Module

สิ่งที่ลูกค้าได้จากการบริการ

ประหยัดเวลา (TIME)

ช่วยลดภาระงานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการปฏิบัติตามกฏหมาย PDPA และทำให้ทางบริษัทมีเวลาที่จะไปใช้ในการดำเนินการทางด้านธุรกิจภายในองค์กรต่อไป

ลดต้นทุน (COST)

ช่วยลดต้นทุนทางด้านบุคลากรและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT)

ลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำโครงการ PDPA จากทีมงานมืออาชีพจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

ความปลอดภัย (SECURITY)

มีการรักษาความลับของข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ PDPA ด้วยระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ทำไมต้องเลือกเรา

เราให้บริการเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดทำโครงการ PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตั้งแต่แรกเริ่ม และจากประสบการณ์และความชำนาญ ทำให้เราได้พัฒนาขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฏหมายได้ระบุไว้

ช่วยให้องค์กรของท่าน ปฏิบัติตามกฏหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

มีทีมที่ปรึกษา ทั้งด้านกฏหมาย และ ด้านไอที คอยให้คำแนะนำ

มีระบบรองรับการดำเนินการในระยะยาว พร้อมทั้งการดูแลตลอดอายุการใช้บริการ

มีการอัพเดทให้สอดคล้องกับกฏหมาย ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ช่วจัดทำเอกสาร พร้อมทั้งสรุปข้อมูลของโครงการให้

อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน และเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ DPO หรือ คณะทำงาน

ความพึงพอใจอย่างดีเยี่ยม จากลูกค้า
เราได้รับความพึงพอใจอย่าง ดีเยี่ยม จากลูกค้าที่ใช่บริการ งานของเรา คือการสำรวจ ออกแบบ วางแผน และมุ่งไปที่การช่วยเหลือการดำเนินโครงการ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แก่ลูกค้า
ตอบสนองความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต
เราพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระในการดำเนินโครงการที่เพิ่มมากขึ้น และยังปรับปรุงให้ง่ายต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการขององค์กรและพนักงาน รวมทั้งอัพเดทให้สอดคล้องกับกฏหมายปัจจุบัน และในอนาคต
ทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์
ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้านกฏหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง PDPA และ GDPR พร้อมทั้งยังมีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องไอที จึงทำให้ตอบโจทย์การให้คำปรึกษาแบบครบทุกด้าน
Previous
Next

เหมาะกับองค์กรทุกขนาด

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือองค์กรขนาดใหญ่
เรามีทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

S Business

S

ธุรกิจขนาดเล็ก

1-49 คน

m business

M

ธุรกิจขนาดกลาง

50-999 คน

L

ธุรกิจขนาดใหญ่

1,000+ คน

Contact Us

หากท่านสนใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดกรอกรายละเอียดการติดต่อของท่าน